BABIĆ PEKARA d.o.o.

BABIĆ PEKARA d.o.o.

Podaci

Puni naziv
BABIĆ PEKARA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Tip
D.O.O. PREMA ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
Adresa
Kopilica 19, 21000 SPLIT
Županija
Splitsko-dalmatinska županija
Djelatnost
1071 - Proizvodnja kruha, proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
Vidljivo za registrirane korisnike
?/10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Medijan procjene vrijednosti za 2021. godinu:

4.365.409 EUR

OIB
59369289798
Matični broj - MBS
02595567-060259217
Godina osnivanja
2009.
Temeljni kapital
1.266.175,59 EUR
Telefon
za registrirane korisnike
Email
za registrirane korisnike
Web
-
 
Aktiva
15.039.973 EUR
Likvidacijska vrijednost
2.992.390 EUR
Vrijednost poduzeća
9.602.521 EUR
Usporedna metoda EV/EBITDA
3.745.985 EUR
Usporedna metoda EV/uk. prihodi
8.167.131 EUR
Usporedna metoda EV/posl. prihodi
8.226.034 EUR
Dodana ekonomska vrijednost (lin)
-
Dodana ekonomska vrijednost (med)
3.447.045 EUR
Dodana ekonomska vrijednost (pond)
-
Dodana ekonomska vrijednost (pros)
1.965.724 EUR
Slobodni novčani tok (lin)
-
Slobodni novčani tok (med)
1.691.868 EUR
Slobodni novčani tok (pond)
22.003.051 EUR
Slobodni novčani tok (pros)
-
Rezidualna dobit (lin)
1.526.017 EUR
Rezidualna dobit (med)
8.705.069 EUR
Rezidualna dobit (pond)
4.365.409 EUR
Rezidualna dobit (pros)
6.748.581 EUR
  Raspon procjena vrijednosti
Najveća vrijednost
22.003.051 EUR
Najmanja vrijednost
1.526.017 EUR
Medijan
4.365.409 EUR

EUR Graf pokazatelja procjene

Altmanov pokazatelj

EUR Graf pokazatelja procjene algoritam