BABIĆ PEKARA d.o.o.

BABIĆ PEKARA d.o.o.

Podaci

Puni naziv
BABIĆ PEKARA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Tip
D.O.O. PREMA ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
Adresa
Kopilica 19, 21000 SPLIT
Županija
Splitsko-dalmatinska županija
Djelatnost
1071 - Proizvodnja kruha, proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
Vidljivo za registrirane korisnike
?/10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Medijan procjene vrijednosti za 2022. godinu:

6.575.085 EUR

OIB
59369289798
Matični broj - MBS
02595567-060259217
Godina osnivanja
2009.
Temeljni kapital
1.266.175,59 EUR
Telefon
za registrirane korisnike
Email
za registrirane korisnike
Web
-
 
Aktiva
15.265.906 EUR
Likvidacijska vrijednost
3.601.914 EUR
Vrijednost poduzeća
9.679.072 EUR
Usporedna metoda EV/EBITDA
8.071.983 EUR
Usporedna metoda EV/uk. prihodi
9.289.529 EUR
Usporedna metoda EV/posl. prihodi
9.329.629 EUR
Dodana ekonomska vrijednost (lin)
5.012.978 EUR
Dodana ekonomska vrijednost (med)
4.880.360 EUR
Dodana ekonomska vrijednost (pond)
4.463.364 EUR
Dodana ekonomska vrijednost (pros)
3.227.068 EUR
Slobodni novčani tok (lin)
-
Slobodni novčani tok (med)
6.575.085 EUR
Slobodni novčani tok (pond)
4.025.116 EUR
Slobodni novčani tok (pros)
-
Rezidualna dobit (lin)
5.732.709 EUR
Rezidualna dobit (med)
9.014.678 EUR
Rezidualna dobit (pond)
6.981.890 EUR
Rezidualna dobit (pros)
7.142.957 EUR
  Raspon procjena vrijednosti
Najveća vrijednost
9.329.629 EUR
Najmanja vrijednost
3.227.068 EUR
Medijan
6.575.085 EUR

EUR Graf pokazatelja procjene

Altmanov pokazatelj

EUR Graf pokazatelja procjene algoritam