BABIĆ PEKARA d.o.o.

BABIĆ PEKARA d.o.o.

Podaci

Puni naziv
BABIĆ PEKARA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Tip
D.O.O. PREMA ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
Adresa
Kopilica 19, 21000 SPLIT
Županija
Splitsko-dalmatinska županija
Djelatnost
1071 - Proizvodnja kruha, proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
Vidljivo za registrirane korisnike
?/10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Medijan procjene vrijednosti 2019.

61.640.000 kn

OIB
59369289798
Matični broj - MBS
02595567-060259217
Godina osnivanja
2009.
Temeljni kapital
9.540.000,00 kn
Telefon
za registrirane korisnike
Email
za registrirane korisnike
Web
-
 
Aktiva
117.830.000 kn
Likvidacijska vrijednost
29.650.000 kn
Vrijednost poduzeća
83.680.000 kn
Usporedna metoda EV/EBITDA
61.640.000 kn
Usporedna metoda EV/uk. prihodi
78.810.000 kn
Usporedna metoda EV/posl. prihodi
79.280.000 kn
Dodana ekonomska vrijednost (med)
63.940.000 kn
Dodana ekonomska vrijednost (lin)
35.740.000 kn
Dodana ekonomska vrijednost (pond)
57.850.000 kn
Dodana ekonomska vrijednost (pros)
61.530.000 kn
Rezidualna dobit (med)
62.280.000 kn
Rezidualna dobit (lin)
51.280.000 kn
Rezidualna dobit (pond)
60.120.000 kn
Rezidualna dobit (pros)
63.890.000 kn
Slobodni novčani tok (med)
-
Slobodni novčani tok (lin)
-
Slobodni novčani tok (pond)
-
Slobodni novčani tok (pros)
-
  Raspon procjena vrijednosti
Najveća vrijednost
79.280.000 kn
Najmanja vrijednost
35.740.000 kn
Medijan
61.640.000 kn

Graf pokazatelja procjene

Altmanov pokazatelj

Graf pokazatelja procjene algoritam