BABIĆ PEKARA d.o.o.

BABIĆ PEKARA d.o.o.

Podaci

Puni naziv
BABIĆ PEKARA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Tip
D.O.O. PREMA ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
Adresa
Kopilica 19, 21000 SPLIT
Županija
Splitsko-dalmatinska županija
Djelatnost
1071 - Proizvodnja kruha, proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
Vidljivo za registrirane korisnike
?/10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Medijan procjene vrijednosti za 2021. godinu:

44.300.000 kn

OIB
59369289798
Matični broj - MBS
02595567-060259217
Godina osnivanja
2009.
Temeljni kapital
9.540.000,00 kn
Telefon
za registrirane korisnike
Email
za registrirane korisnike
Web
-
 
Aktiva
113.320.000 kn
Likvidacijska vrijednost
22.550.000 kn
Vrijednost poduzeća
72.350.000 kn
Usporedna metoda EV/EBITDA
28.220.000 kn
Usporedna metoda EV/uk. prihodi
61.540.000 kn
Usporedna metoda EV/posl. prihodi
61.980.000 kn
Dodana ekonomska vrijednost (med)
25.970.000 kn
Dodana ekonomska vrijednost (lin)
-
Dodana ekonomska vrijednost (pond)
-
Dodana ekonomska vrijednost (pros)
14.810.000 kn
Rezidualna dobit (med)
45.120.000 kn
Rezidualna dobit (lin)
40.460.000 kn
Rezidualna dobit (pond)
44.300.000 kn
Rezidualna dobit (pros)
46.320.000 kn
Slobodni novčani tok (med)
12.750.000 kn
Slobodni novčani tok (lin)
-
Slobodni novčani tok (pond)
165.780.000 kn
Slobodni novčani tok (pros)
-
  Raspon procjena vrijednosti
Najveća vrijednost
165.780.000 kn
Najmanja vrijednost
12.750.000 kn
Medijan
44.300.000 kn

Graf pokazatelja procjene

Altmanov pokazatelj

Graf pokazatelja procjene algoritam