Zatražite ponudu

OSNOVNI PAKET

 • Ocjena boniteta društva

 • Osnovni podaci o društvu, registracija društva, računi društva…

 • Blokade računa

 • Broj zaposlenih

 • Pridružene osobe

 • Negativne informacije o likvidnosti društva, informacije o naplati potraživanja

 • Status društva koji uključuje informaciju o stečaju, predstečaju, likvidaciji

 • Informacije o povezanim društvima i osobama u više razina

 • Kompletne financijske podatke poslovnih subjekata u GFI formatu

 • Pokazatelji profitabilnosti, produktivnosti, likvidnosti, aktivnosti, zaduženosti i novčani tijek (cash flow)

 • Mogućnost usporedbe konkurencije

 • Mogućnost monitoringa za 25 subjekata

Ispunite obrazac i ponudu za Osnovni paket poslati ćemo Vam na e-mail adresu







Cijena za 12 mjeseci: 1800 kn + PDV

Opći uvjeti poslovanja

Pošalji

NAPREDNI PAKET

Uključuje sve podatke kao i osnovni paket +

 • Iznos maksimalne preporučljive izloženosti prema društvu

 • Mogućnost povlačenja kompletnog bonitetnog izvještaja za traženo društvo

 • Targetiranje – pretraživanje subjekata po višestrukim kriterijima, napredna pretraga

 • Mogućnost monitoringa za 150 subjekata

Ispunite obrazac i ponudu za Napredni paket poslati ćemo Vam na e-mail adresu







Cijena za 12 mjeseci: 3000 kn + PDV

Opći uvjeti poslovanja

Pošalji

PREMIUM PAKET

Uključuje sve podatke kao i napredni paket +

 • Podatke o dugotrajnoj imovini društva uključujući pregled nekretnina i čestica u vlasništvu pravnih osoba

 • Mogućnost monitoringa za 1500 subjekata, automatskog praćenja ciljane skupine društava po raznim parametrima od kojih su svakako najinteresantniji predstečaj, stečaj, likvidacija ili blokada računa

Ispunite obrazac i ponudu za Premium paket poslati ćemo Vam na e-mail adresu







Cijena za 12 mjeseci: 6500 kn + PDV

Opći uvjeti poslovanja

Pošalji

INO PAKET

Uključuje sve podatke kao i osnovni paket +

 • Detalji tvrtke, naziv, adresa, podaci o registraciji i aktivnosti

 • Brza procjena boniteta tvrtke iskazana u obliku semafora (crveno, žuto, zeleno)

 • Djelatnost

 • Uprava

 • Financijski podaci (Ukupni prihod, dugotrajna imovina, temeljni kapital, dobit/gubitak nakon oporezivanja, poslovni prihod/rashod) – ukoliko su dostupni

 • Iznos KREDITNOG LIMITA (maksimalne preporučljive izloženosti)

Ispunite obrazac i ponudu za INO bonitete poslati ćemo Vam na e-mail adresu







Cijena za 10 izvještaja: 900 kn + PDV

Opći uvjeti poslovanja

Pošalji

API

 • Je sustav za sinkronizaciju podataka između vanjskih aplikacija i baze tvrtki s bonitetima na Bon.hr portalu

 • Sadržaj podataka koji se vraća korisniku preko bon.hr API-ja moguće je prilagoditi svakom korisniku po njegovim potrebama

 • Cijena Bon.HR API se definira kao mjesečna pretplata ovisno o zahtjevima klijenta

Ispunite obrazac i ponudu za API poslati ćemo Vam na e-mail adresu







Cijena za 12 mjeseci: na upit

Opći uvjeti poslovanja

Pošalji