© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o.

Pridružene osobe

  • ANA CELJAK, član nadzornog odbora
  • Ante Ćurić, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • DAMIR MATUS, član nadzornog odbora
  • HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, pod MBS: 030070500, upisan kod: Trgovački sud u Osijeku, jedini član d.o.o.
  • Igor Slivar, direktor
  • Marko Dvorski, predsjednik nadzornog odbora

Karta