© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

VINDON d.o.o.

Pridružene osobe

  • ALAN MRAVLINČIĆ, član nadzornog odbora
  • Damjan Tomšić, direktor
  • Dubravka Drk-Mravlinčić, član nadzornog odbora
  • Saša Vojnović, član nadzornog odbora
  • TAMARA DRK-VOJNOVIĆ, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • VINDIJA d.d. Varaždin, pod MBS: 070015836, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu, jedini osnivač d.o.o
  • Zvonimir Buterin, predsjednik nadzornog odbora

Karta