© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

VINDON d.o.o.

Pridružene osobe

  • Alan Mravlinčić, član nadzornog odbora
  • DUBRAVKA DRK - MRAVLINČIĆ, član nadzornog odbora
  • Damjan Tomšić, direktor
  • Saša Vojnović, član nadzornog odbora
  • Tamara Drk-Vojnović, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • VINDIJA d.d., pod MBS: 070015836, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu, jedini osnivač d.o.o.
  • Zvonimir Buterin, predsjednik nadzornog odbora

Karta