© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

VINDON d. o. o.

Pridružene osobe

  • Alan Mravlinčić, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • Anita Stanić, direktor
  • Igor Cigula, član nadzornog odbora
  • Nada Pristavec, član nadzornog odbora
  • Nada Zadravec, član nadzornog odbora
  • Prehrambena industrija VINDIJA d.d., pod MBS: 070015836, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu, jedini osnivač d.o.o.
  • Tamara Drk-Vojnović, predsjednik nadzornog odbora

Karta