© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

VINDIJA trgovina d.o.o.

Pridružene osobe

  • Dubravka Drk-Mravlinčić, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • IGOR LUKAČEVIĆ, prokurist
  • Prehrambena industrija VINDIJA d.d., pod MBS: 070015836, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu, jedini osnivač d.o.o
  • Saša Vojnović, direktor
  • TAMARA DRK-VOJNOVIĆ, član nadzornog odbora
  • Zvonimir Buterin, predsjednik nadzornog odbora

Karta