© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

MAGMA d.d.

Pridružene osobe

 • Damir Mažuranić, član nadzornog odbora
 • Goranko Fižulić, direktor
 • Roland Žuvanić, član nadzornog odbora
 • William Alastair Hayward Crewdson, zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Vijesti

 • Rješenje od 30.03.2021.

  30-03-2021

 • Žalba od 29.03.2021.

  30-03-2021

 • Rješenje od 19.03.2021.

  19-03-2021

 • Podnesak

  21-03-2018

 • Rješenje

  06-10-2017

 • Rješenje

  18-08-2017

 • St-4797/2016-1 / Podnesak - Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka od 06.06.2016.

  10-06-2016

 • Rješenje - odbačen zahtjev/prijedlog St-3635/2016-5

  25-05-2016

 • Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka St-757/2016-1 od 25.01.2016.- za javnost

  02-02-2016

 • Rješenje trgovačkog suda o sklopljenoj nagodbi pred sudom

  27-01-2014

 • Rješenje o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja

  19-06-2013

 • Rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe

  19-02-2013

Karta