© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

LUKA PLOČE d.d.

Pridružene osobe

  • Ana Marinović, član nadzornog odbora
  • Damir Spudić, član nadzornog odbora
  • Daniela Marelić, član uprave
  • Hrvoje Livaja, predsjednik uprave
  • IVAN OSTOJIĆ, član nadzornog odbora
  • Jeni Krstičević, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • PAVAO VUJNOVAC, predsjednik nadzornog odbora

Karta