© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

LUKA PLOČE d.d.

Pridružene osobe

  • ANA MARINOVIĆ, član nadzornog odbora
  • DAMIR SPUDIĆ, član nadzornog odbora
  • DANIELA MARELIĆ, član uprave
  • Hrvoje Livaja, predsjednik uprave
  • Ivan Ostojić, član nadzornog odbora
  • Jeni Krstičević, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • ZVONIMIR NOVAK, predsjednik nadzornog odbora

Karta