© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

Vajda d. d. Čakovec

Pridružene osobe

 • DANIJELA JURČEVIĆ, član nadzornog odbora
 • Danijela Bedi, član nadzornog odbora
 • Dario Grljušić, član nadzornog odbora
 • Igor Miljak, predsjednik nadzornog odbora
 • Igor Polanec, član uprave
 • MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC proizvodnja i prerada mesa, trgovina, usluge, turizam, ugostiteljstvo i turistička agencija d.o.o., pod MBS: 060027655, upisan kod: Trgovački sud u Splitu, jedini dioničar
 • MILJENKO PIVAC, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 • MIRA ŽNIDARIĆ, član nadzornog odbora
 • NEVEN PIVAC, prokurist
 • Stipe Grljušić, član nadzornog odbora
 • Vilim Simon, predsjednik uprave

Karta