© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

Vajda d. d. Čakovec

Pridružene osobe

  • Danijela Bedi, član nadzornog odbora
  • Danijela Jurčević, član nadzornog odbora
  • Igor Miljak, predsjednik nadzornog odbora
  • Igor Polanec, član uprave
  • MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o., pod MBS: 060027655, upisan kod: Trgovački sud u Splitu, jedini dioničar
  • MILJENKO PIVAC, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • MIRA ŽNIDARIĆ, član nadzornog odbora
  • NEVEN PIVAC, prokurist
  • Stipe Grljušić, član nadzornog odbora
  • Vilim Simon, predsjednik uprave

Karta