© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

Pridružene osobe

 • BORIS ŠIMUNOVIĆ, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 • IVO REŠIĆ, član uprave
 • Ivan Mišetić, član nadzornog odbora
 • MARINKO ZADRO, predsjednik nadzornog odbora
 • Miroslav Božić, prokurist
 • SVETLANA ZADRO, član nadzornog odbora
 • Željko Zadro, predsjednik uprave

Vijesti

 • Žalba od 30.06.2022.; Prilog od: 30.06.2022.; Prilog od: 30.06.2022.; Prilog od: 30.06.2022.-za javnost

  01-07-2022

 • Žalba od 21.06.2022.; Prilog od: 21.06.2022.-za javnost

  01-07-2022

 • Prijedlog od 14.12.2021.-za javnost

  03-06-2022

 • Rješenje od 31.05.2022.-za javnost

  03-06-2022

 • Podnesak od 13.05.2022.; Zaključak od 06.05.2022.; Podnesak od 27.04.2022.; Prilog od: 27.04.2022.; Podnesak od 26.04.2022.; Prilog od: 26.04.2022.; Podnesak od 26.04.2022.; Prilog od: 26.04.2022.; Prilog od: 26.04.2022.; Prilog od: 26.04.2022.; Prilog od: 26.04.2022.; Prilog od: 26.04.2022-ZA JAVNOST.

  17-05-2022

 • Zaključak od 06.05.2022.-za javnost

  09-05-2022

 • Podnesak od 13.10.2021.; Prilog od: 13.10.2021.; Prilog od: 13.10.2021.; Prilog od: 13.10.2021.; Podnesak od 13.10.2021.; Prilog od: 13.10.2021.; Prilog od: 13.10.2021.; Prilog od: 13.10.2021.; Prilog od: 13.10.2021.; Prilog od: 13.10.2021.-za javnost

  25-04-2022

 • Zaključak od 04.03.2022.; Zaključak od 04.03.2022.-za javnost

  07-03-2022

 • Zapisnik od 13.10.2021.-za javnost

  01-12-2021

 • Podnesak od 04.11.2021.-za javnost

  08-11-2021

 • Rješenje od 02.09.2021.; Zaključak od 02.09.2021.-ZA JAVNOST

  06-09-2021

 • Podnesak od 01.07.2021.; Prilog od: 01.07.2021.; Prilog od: 01.07.2021.; Prilog od: 01.07.2021.; Prilog od: 01.07.2021.; Prilog od: 01.07.2021.; Prilog od: 01.07.2021.; Prilog od: 01.07.2021.; Prilog od: 01.07.2021.; Prilog od: 01.07.2021.; Podnesak od 23.06.2021.; Prilog od: 23.06.2021.; Podnesak od 21.06.2021.; Podnesak od 14.06.2021.; Prilog od: 14.06.2021.; Prilog od: 14.06.2021.; Prilog od: 14.06.2021.-ZA JAVNOST

  08-07-2021

 • Zaključak od 14.06.2021.-za javnost

  14-06-2021

 • Podnesak od 10.06.2021.; Prilog od: 10.06.2021.; Prilog od: 10.06.2021.; Prilog od: 10.06.2021.-za javnost

  11-06-2021

 • Podnesak od 04.06.2021.; Prilog od: 04.06.2021.-za javnost

  07-06-2021

 • Zaključak od 10.05.2021.-za javnost

  11-05-2021

 • učitaj više

Karta