© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

Pridružene osobe

  • BORIS ŠIMUNOVIĆ, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • Darko Krstić, član uprave
  • Ivan Mišetić, član nadzornog odbora
  • Ivo Rešić, član uprave
  • MARINKO ZADRO, predsjednik nadzornog odbora
  • Miroslav Božić, prokurist
  • SVETLANA ZADRO, član nadzornog odbora
  • Željko Zadro, predsjednik uprave

Karta