© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

Grand Auto d.o.o.

Pridružene osobe

  • Abraham Teboul, član nadzornog odbora
  • DIANA SORIĆ HICTALER, član uprave
  • GRAND AUTOMOTIVE L.P., Izrael, Broj iz registra: 550215719, Naziv registra: Registar partnerstva, Nadležno tijelo: Registar partnerstva, član društva
  • Ken Eliahou Lalo, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • LOVRE ŽIVKOVIĆ, predsjednik uprave
  • MATIJA PINTARIĆ, član uprave
  • Rimon Ben Shaoul, predsjednik nadzornog odbora

Karta