© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

AUTO MOTO CENTAR NOVA GRADIŠKA d. o. o.

Pridružene osobe

  • AUTO KLUB NOVA GRADIŠKA, Broj iz registra: 12000177, Naziv registra: Registar udruga Republike Hrvatske, jedini član d.o.o.
  • Marijana Soldatović, direktor
  • Mika Mimica, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • Slavka Siroglavić, član nadzornog odbora
  • VLADO OŠUST, predsjednik nadzornog odbora

Karta