© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

PAN-PEK d.o.o.

Pridružene osobe

  • Ivana Gažić, član nadzornog odbora
  • Karl Anton Brauckmann, predsjednik nadzornog odbora
  • Marta Barbara Pogroszewska, član nadzornog odbora
  • Michał Sylwester Kędzia, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • Ronald Korotaj, član nadzornog odbora
  • SALIS HOLDING S.A R.L., Luksemburg, Broj iz registra: B 259 930, Naziv registra: Trgovački registar i registar društava Luksemburg, Nadležno tijelo: Trgovački registar i registar društava Luksemburg, jedini član d.o.o
  • Sandra Vojković, predsjednik uprave
  • TOMISLAV TOMLJENOVIĆ, član nadzornog odbora
  • Vlatka Šrajbek, član uprave

Karta