© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

Dalekovod d.d.

Pridružene osobe

 • Božidar Poldrugač, član nadzornog odbora
 • DAMIR SPUDIĆ, član nadzornog odbora
 • DRAŽEN BULJIĆ, član nadzornog odbora
 • Eugen Paić-Karega, predsjednik uprave
 • GORDAN KOLAK, predsjednik nadzornog odbora
 • JOSIP JURČEVIĆ, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 • Josip Lasić, član nadzornog odbora
 • Pavao Vujnovac, član nadzornog odbora
 • Tvrtko Zlopaša, član uprave

Vijesti

 • Rješenje od 08.07.2022.

  08-07-2022

 • Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe

  19-11-2019

 • Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe

  13-06-2019

 • Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe

  28-03-2019

 • Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe

  20-11-2018

 • Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe

  23-08-2018

 • Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe

  24-05-2018

 • Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe

  20-03-2018

 • Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe

  15-11-2017

 • Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe

  28-08-2017

 • Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe

  19-05-2017

 • Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe

  09-03-2017

 • Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe

  10-11-2016

 • Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe

  06-09-2016

 • Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe

  18-05-2016

 • Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe

  01-03-2016

 • učitaj više

Karta