© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

DARKOM d.o.o.

Pridružene osobe

 • Boro Karačić, član uprave
 • EMINA ŠIMEK KOVAČIĆ, član nadzornog odbora
 • GRAD DARUVAR, član društva
 • Ivana Djedović, predsjednik uprave
 • LJUBICA SARATLIJA, član nadzornog odbora
 • OPĆINA DEŽANOVAC, član društva
 • OPĆINA KONČANICA, član društva
 • OPĆINA SIRAČ, član društva
 • OPĆINA ĐULOVAC, član društva
 • STAŠA PILIZZARI, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 • Tomislav Horvat, predsjednik nadzornog odbora
 • Valentino Mišljenović, član nadzornog odbora

Karta