© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

Telemach Hrvatska d.o.o.

Pridružene osobe

  • JASMINA GREGUREK, član uprave
  • Janez Živko, član nadzornog odbora
  • SLOVENIA BROADBAND S.Á R.L., Luksemburg, Broj iz registra: B 145882, Naziv registra: Registar trgovačkih društava Luxembourg, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava Luxembourg, jedini član d.o.o.
  • VIKTORIJA BOKLAG, predsjednik nadzornog odbora
  • Viktor Pavlinić, predsjednik uprave
  • ŽELJKO BATISTIĆ, zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Karta