© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

Telemach Hrvatska d.o.o.

Pridružene osobe

  • Adrian Josip Ježina, predsjednik uprave
  • Bernarda Trebušak Jecl, član nadzornog odbora
  • Danijela Bistrički Morović, član uprave
  • JANEZ ŽIVKO, član nadzornog odbora
  • Mario Radonić, član nadzornog odbora
  • Matija Mandić, član uprave
  • Mislav Galler, član uprave
  • SLOVENIA BROADBAND S.Á R.L., Luksemburg, Broj iz registra: B 145882, Naziv registra: Registar trgovačkih društva Luxembourg, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društva Luxembourg, jedini član d.o.o
  • Viktorija Boklag, predsjednik nadzornog odbora
  • Željko Batistić, zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Karta