© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

SEDAM IT d.o.o.

Pridružene osobe

 • Ante Jurišić, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača, predsjednik uprave
 • Bože Šarić, član društva
 • Hrvoje Selak, prokurist
 • MANUEL GRGEC, član društva
 • MARIO GERM, prokurist
 • Mirjana Šimunović, prokurist
 • SINIŠA LUKAČ, prokurist
 • SNJEŽANA DAIDŽIĆ, član društva
 • TOMISLAV CERAJ, član društva
 • Zoran Ljubić, član društva
 • Čedo Đukić, član društva

Karta