© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

HLB Revidicon d.o.o.

Pridružene osobe

  • Anita Košćak, član društva
  • Božica Vrbek, član društva
  • Danijela Špoljarić, član društva
  • Grozdana Šimpović-Brlek, član društva
  • HLB Revidicon, društvo za reviziju, računovodstveno i porezno savjetovanje d.o.o., pod MBS: 070037598, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu, član društva
  • Marija Maltar, član društva
  • Stjepan Šargač, direktor, član društva

Karta