© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

CROATIAINSPECT d.o.o.

Pridružene osobe

  • Damir Blašković, predsjednik uprave
  • Jadranka Kvasnička, član društva, član uprave
  • MARIJAN VUČAK, član društva
  • Mario Štambuk, član društva
  • VERA VERITAS kontrola kvalitete i kvantitete robe, d.o.o., pod MBS: 080125764, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, član društva

Karta