© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

Hrok d.o.o.

Pridružene osobe

 • AGRAM BANKA, dioničko društvo, pod MBS: 080003981, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, član društva
 • ANDRIJANA PALAC BODROŽIĆ, predsjednik nadzornog odbora
 • Addiko Bank dioničko društvo, pod MBS: 080072083, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, član društva
 • BANKA KOVANICA dioničko društvo, pod MBS: 070047926, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu, član društva
 • CROATIA BANKA, dioničko društvo, pod MBS: 080007370, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, član društva
 • Diana Srednoselec, član nadzornog odbora
 • ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA dioničko društvo, pod MBS: 040001037, upisan kod: Trgovački sud u Rijeci, član društva
 • HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo, pod MBS: 080010698, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, član društva
 • ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG dioničko društvo, pod MBS: 040001029, upisan kod: Trgovački sud u Pazinu, član društva
 • KARLOVAČKA BANKA dioničko društvo, pod MBS: 020000334, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, član društva
 • Katarina Vlahović Ilić, član nadzornog odbora
 • Mario Karačon, član nadzornog odbora
 • Marko Verović, član nadzornog odbora
 • NAVA BANKA dioničko društvo u stečaju, pod MBS: 080008547, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, član društva
 • OTP banka dioničko društvo, pod MBS: 060000531, upisan kod: Trgovački sud u Splitu, član društva
 • PARTNER BANKA d.d. ZAGREB, pod MBS: 080003730, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, član društva
 • PETRA BAŠIĆ JANTOLIĆ, član nadzornog odbora
 • PODRAVSKA BANKA dioničko društvo, pod MBS: 010000486, upisan kod: Trgovački sud u Bjelovaru, član društva
 • PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO, pod MBS: 080002817, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, član društva
 • Raiffeisenbank Austria d.d., pod MBS: 080002366, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, član društva
 • SAMOBORSKA BANKA dioničko društvo, pod MBS: 080004291, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, član društva
 • SLATINSKA BANKA d.d., pod MBS: 010000576, upisan kod: Trgovački sud u Bjelovaru, član društva
 • Sanja Vučković, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 • VIKTOR PAVLINIĆ, direktor
 • ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO, pod MBS: 080000014, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, član društva

Karta