© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

HROK d.o.o.

Pridružene osobe

 • AGRAM BANKA, dioničko društvo, pod MBS: 080003981, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, član društva
 • Addiko Bank dioničko društvo, pod MBS: 080072083, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, član društva
 • Anamarija Dujmović Brčić, predsjednik nadzornog odbora
 • Andrijana Palac Bodrožić, član nadzornog odbora
 • BANKA KOVANICA dioničko društvo, pod MBS: 070047926, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu, član društva
 • CROATIA BANKA, dioničko društvo, pod MBS: 080007370, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, član društva
 • Dubravko-Ante Mlikotić, član nadzornog odbora
 • ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA dioničko duštvo, pod MBS: 040001037, upisan kod: Trgovački sud u Rijeci, član društva
 • ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG dioničko društvo, pod MBS: 040001029, upisan kod: Trgovački sud u Pazinu, član društva
 • Ivana Šoštarić, član nadzornog odbora
 • KARLOVAČKA BANKA dioničko društvo, pod MBS: 020000334, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, član društva
 • MIJO BRKOVIĆ, predsjednik uprave
 • Mario Karačon, član nadzornog odbora
 • NAVA BANKA dioničko društvo u stečaju, pod MBS: 080008547, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, član društva
 • OTP banka Hrvatska dioničko društvo, pod MBS: 060000531, upisan kod: Trgovački sud u Splitu, član društva
 • PARTNER BANKA d.d. ZAGREB, pod MBS: 080003730, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, član društva
 • PODRAVSKA BANKA dioničko društvo, pod MBS: 010000486, upisan kod: Trgovački sud u Bjelovaru, član društva
 • PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO, pod MBS: 080002817, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, član društva
 • Raiffeisenbank Austria d.d., pod MBS: 080002366, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, član društva
 • SAMOBORSKA BANKA dioničko društvo, pod MBS: 080004291, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, član društva
 • SLATINSKA BANKA d.d., pod MBS: 010000576, upisan kod: Trgovački sud u Bjelovaru, član društva
 • Sanja Valjin, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 • Sanja Vučković, član nadzornog odbora
 • Sberbank d.d., pod MBS: 080126398, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, član društva
 • Stevo Landup, član društva
 • ZAGREBAČKA BANKA d.d., pod MBS: 080000014, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, član društva

Karta