© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

IREKS AROMA d.o.o.

Pridružene osobe

 • ANTE CARIĆ, član društva
 • Goran Tintor, prokurist
 • IREKS GmbH - Njemačka, Njemačka, Broj iz registra: HRB 86, Naziv registra: Općinski sud u Bayreuthu, Nadležno tijelo: Općinski sud u Bayreuthu, član društva
 • Krešimir Bošnjak, direktor
 • MIROSLAV MATASIĆ, prokurist
 • Mario Modifaj, prokurist
 • Matthias Erhard Stephan Böttcher, član nadzornog odbora
 • REPUBLIKA HRVATSKA, član društva
 • Sabine Krätzschmar, član nadzornog odbora
 • Slobodan Čop, član društva
 • Stefan Soiné, predsjednik nadzornog odbora
 • Teo Skomina, prokurist
 • Tihomir Matijević, prokurist
 • Vinko Mikšić, član društva
 • Zoran Parać, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 • Zvonko Babić, član nadzornog odbora

Karta