© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

HENKEL CROATIA d.o.o.

Pridružene osobe

 • Anita Pejić Ilišević, prokurist
 • DRAŽEN RADETIĆ, prokurist
 • GORDANA ŠTIKOVAC, prokurist
 • Goran Kotur, prokurist
 • HENKEL CENTRAL EASTERN EUROPE GESELLSCHAFT MBH, Austrija, Broj iz registra: FN 454413 f, Naziv registra: Registar trgovačkih društava, Nadležno tijelo: Trgovački sud u Beču, jedini član d.o.o.
 • JARMILA SLÁDEKOVÁ, prokurist
 • MIHAEL BELIC, prokurist
 • VANJA LEGVART, prokurist
 • Vladimir Jurina, prokurist
 • Željko Smodlaka, direktor
 • Đorđe Popović, prokurist

Karta