© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

HENKEL CROATIA d.o.o.

Pridružene osobe

  • Dražen Radetić, prokurist
  • Gordana Štikovac, prokurist
  • HENKEL CENTRAL EASTERN EUROPE GESELLSCHAFT MBH, Austrija, Broj iz registra: FN 454413 f, Naziv registra: Registar trgovačkih društava, Nadležno tijelo: Trgovački sud u Beču, jedini član d.o.o.
  • MIRNA VUKSAN, prokurist
  • Marko Mintas, prokurist
  • VANJA LEGVART, prokurist
  • Željko Smodlaka, direktor
  • Đorđe Popović, prokurist

Karta