© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

KRANJAC d.o.o.

Pridružene osobe

 • Krešimir Kranjac, direktor, jedini član d.o.o
 • MIRJANA KRANJAC, prokurist

Vijesti

 • Oglas od 08.11.2022.

  08-11-2022

 • Zahtjev od 03.11.2022.

  07-11-2022

 • Rješenje trgovačkog suda o sklopljenoj nagodbi pred sudom

  27-09-2013

 • Rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe

  30-04-2013

Karta