© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

Pridružene osobe

  • Alexander Paul Zinell, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • Ana Odak, član nadzornog odbora
  • DUŠAN MANDIČ, član uprave
  • Danijel Jerman, član nadzornog odbora
  • Davor Žic, član nadzornog odbora
  • Johannes Böck, predsjednik nadzornog odbora
  • KARL ECKERSTORFER, predsjednik uprave
  • Philip Göth, član nadzornog odbora
  • Rikardo Gregov, član nadzornog odbora
  • Thomas Mayer, član nadzornog odbora

Karta