© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

Odašiljači i veze d.o.o.

Pridružene osobe

  • Ante Grbac, član nadzornog odbora
  • DAMIR TKALČEVIĆ, član nadzornog odbora
  • Denis Nikola Kulišić, član uprave
  • Ivan Damjanović, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • Marinko Jurčević, predsjednik nadzornog odbora
  • Marko Serdarević, član uprave
  • Mate Botica, predsjednik uprave
  • REPUBLIKA HRVATSKA, jedini osnivač d.o.o.

Karta