© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

PRIMATERM d. o. o.

Pridružene osobe

 • Vladislav Alkić, direktor, jedini osnivač d.o.o.

Vijesti

 • Podnesak od 09.04.2021.

  09-04-2021

 • Zaključak od 26.01.2021.

  26-01-2021

 • Odluka od 26.01.2021.

  26-01-2021

 • Zaključak od 11.01.2021.

  11-01-2021

 • Podnesak od 23.11.2020.; Prilog od: 23.11.2020.

  24-11-2020

 • Zaključak od 11.11.2020.

  11-11-2020

 • Rješenje od 11.11.2020.

  11-11-2020

 • Podnesak od 30.10.2020.

  30-10-2020

 • Rješenje od 25.09.2020.

  25-09-2020

 • Ostalo - rješenje Trgovačkog suda Rijeka

  29-09-2014

 • Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka

  28-05-2013

Karta