© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

HADRIA d.o.o.

Pridružene osobe

  • DUBRAVKO KODRIĆ, član društva
  • GRGA KODRIĆ, direktor
  • Ivanka Topolčić, član društva
  • MAROZON društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, pod MBS: 080976739, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, član društva
  • MARTIN KODRIĆ, prokurist
  • MILAN JUKIĆ, prokurist
  • VLASTA KODRIĆ, član društva
  • VLATKA TRČAK, član društva

Karta