© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

INA MAZIVA d.o.o.

Pridružene osobe

  • Dalibor Sokolović, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., pod MBS: 080000604, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, jedini osnivač d.o.o.
  • Siniša Despotović, član nadzornog odbora
  • Tomislav Crnković, predsjednik nadzornog odbora
  • Zoran Škrobonja, direktor

Karta