© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

ORBICO d.o.o.

Pridružene osobe

  • BRANKO ROGLIĆ, jedini osnivač d.o.o, predsjednik nadzornog odbora
  • JOSIP ROGLIĆ, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • Jurij Tršan, direktor
  • MAJA ROGLIĆ, član nadzornog odbora
  • MARIO MATIĆ, direktor
  • ROMINA OREŠKOVIĆ CVETANOVIĆ, direktor
  • STJEPAN ROGLIĆ, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • Vesna Rendulić, direktor
  • Vjekica Roglić, član nadzornog odbora

Karta