© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

ORBICO d.o.o.

Pridružene osobe

  • BRANKO ROGLIĆ, jedini osnivač d.o.o., predsjednik nadzornog odbora
  • Josip Roglić, član nadzornog odbora
  • Jurij Tršan, direktor
  • Maja Roglić, član nadzornog odbora
  • Mario Matić, direktor
  • Romina Orešković Cvetanović, direktor
  • Stjepan Roglić, član nadzornog odbora
  • Vesna Rendulić, direktor
  • Vjekica Roglić, zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Karta