© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

ORBICO d.o.o.

Pridružene osobe

  • Branko Roglić, jedini osnivač d.o.o., predsjednik nadzornog odbora
  • Josip Roglić, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • Jurij Tršan, direktor
  • MARIO MATIĆ, direktor
  • Maja Roglić, član nadzornog odbora
  • ROMINA OREŠKOVIĆ CVETANOVIĆ, direktor
  • Stjepan Roglić, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • Vesna Rendulić, direktor
  • Vjekica Roglić, član nadzornog odbora

Karta