© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

Mapei Croatia d.o.o.

Pridružene osobe

  • Andrea Garetto, član nadzornog odbora
  • JOZO GRGIĆ, direktor
  • MAPEI s.p.a., Italija, Broj iz registra: 01649960158, Naziv registra: Komora za trgovinu, Nadležno tijelo: Komora za trgovinu, jedini osnivač d.o.o
  • Marco Squinzi, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • Robert Požar, član nadzornog odbora
  • Veronica Squinzi, predsjednik nadzornog odbora

Karta