© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

VARTEKS d. d.

Pridružene osobe

 • Božica Čićek Mutavdžić, član nadzornog odbora
 • Denis Smolar, član uprave
 • IGOR ŽONJA, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 • Ivo Šulenta, član nadzornog odbora
 • Miljenko Vidaček, prokurist
 • Mirjana Droptina, član nadzornog odbora
 • Nenad Bakić, predsjednik nadzornog odbora
 • Tomislav Babić, predsjednik uprave

Vijesti

 • Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe

  02-06-2015

 • Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe

  23-02-2015

 • Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe

  21-11-2014

 • Rješenje trgovačkog suda o sklopljenoj nagodbi pred sudom

  26-07-2013

 • Rješenje o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja

  05-06-2013

 • Rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe

  05-02-2013

 • Rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe

  05-02-2013

Karta