© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

FRAGARIA d.o.o.

Pridružene osobe

  • Borislav Škegro, član nadzornog odbora
  • DAVOR DORIĆ, predsjednik nadzornog odbora
  • Jasminka Goger Perić, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • Marin Pranjić, član nadzornog odbora
  • QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o. za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, pod MBS: 080563631, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, član društva
  • Stanko Barbarić, član društva, član nadzornog odbora
  • TATJANA KOVAČ KLEMAR, član nadzornog odbora
  • Tihomir Peraić, predsjednik uprave, član društva
  • Tomislav Vlašić, član nadzornog odbora
  • Vjenceslav Terzić, član uprave

Karta