© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

HT d.d.

Pridružene osobe

 • BORIS DRILO, član uprave
 • DOLLY PREDOVIC, član nadzornog odbora
 • Eirini Nikolaidi, član nadzornog odbora
 • Ivan Bartulović, član uprave
 • Ivica Mišetić, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 • Jonathan Rafael Abrahamson, član nadzornog odbora
 • Jonathan Richard Talbot, predsjednik nadzornog odbora
 • KONSTANTINOS NEMPIS, predsjednik uprave
 • Marc Stehle, član nadzornog odbora
 • Marijana Bačić, član uprave
 • Matija Kovačević, član uprave
 • Nataša Rapaić, član uprave
 • Prof.dr.sc. Gordan Gledec, član nadzornog odbora
 • Siniša Đuranović, prokurist
 • Vesna Mamić, član nadzornog odbora
 • Éva Somorjai-Tamássy, član nadzornog odbora

Karta