© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

KRAŠ d.d.

Pridružene osobe

 • ALEKSANDAR SERATLIĆ, član nadzornog odbora
 • ANA MIKUŠ BEBAN, član nadzornog odbora
 • ANTE ŠALINOVIĆ, član nadzornog odbora
 • Allen Halamić, predsjednik uprave
 • Filip Mutić, član uprave
 • IVAN DROPULIĆ, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 • Marijana Knežević Tudić, član uprave
 • Mario Müller, član uprave
 • NEVENA PIVAC, član nadzornog odbora
 • Vedran Tolić, član nadzornog odbora
 • Zoran Parać, predsjednik nadzornog odbora

Karta