© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

KRAŠ d.d.

Pridružene osobe

  • Aleksandar Seratlić, član nadzornog odbora
  • Ana Mikuš Beban, član nadzornog odbora
  • Ante Šalinović, član nadzornog odbora
  • DAVOR BOŠNJAKOVIĆ, član uprave
  • Ivan Dropulić, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • Milena Vušak, član uprave
  • Nevena Pivac, član nadzornog odbora
  • Slavko Ledić, predsjednik uprave
  • Vedran Tolić, član nadzornog odbora
  • Zoran Parać, predsjednik nadzornog odbora

Karta