© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

Tehnološki park Varaždin d.o.o.

Pridružene osobe

  • DAMIR VUSIĆ, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • Davor Hižak, član nadzornog odbora
  • EMILIJA STRUČIĆ, član nadzornog odbora
  • GRAD VARAŽDIN, član društva
  • Karlo Kukec, direktor
  • Mario Lešina, predsjednik nadzornog odbora
  • NINA BEGIČEVIĆ REĐEP, član nadzornog odbora
  • SVEUČILIŠTE SJEVER, pod MBS: 060260692, upisan kod: Trgovački sud u Bjelovaru, član društva
  • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, pod MBS: 070040480, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu, član društva

Karta