© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

Tehnološki park Varaždin d.o.o.

Pridružene osobe

  • DAMIR VUSIĆ, član nadzornog odbora
  • Emilija Stručić, član nadzornog odbora
  • GRAD VARAŽDIN, član društva
  • IVAN NOVAK, predsjednik nadzornog odbora
  • MARINA KLAČMER ČALOPA, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • SVEUČILIŠTE SJEVER, pod MBS: 060260692, upisan kod: Trgovački sud u Bjelovaru, član društva
  • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, pod MBS: 070040480, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu, član društva
  • Tea Topolovec, član nadzornog odbora
  • Vedran Bubalo, direktor

Karta