© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

ALDI d.o.o.

Pridružene osobe

 • Alen Đula, član uprave
 • Ljubo Đula, jedini član d.o.o., prokurist

Vijesti

 • Rješenje od 16.06.2020.

  16-06-2020

 • Prijedlog od 30.01.2020.; Prilog od: 30.01.2020.; Prilog od: 30.01.2020.; Prilog od: 30.01.2020.

  04-02-2020

 • Rješenje trgovačkog suda o neprihvaćanju prijedloga za sklapanje predstečajne nagodbe

  17-01-2020

 • Rješenje trgovačkog suda o neprihvaćanju prijedloga za sklapanje predstečajne nagodbe

  17-01-2020

 • Rješenje o obustavi postupka radi nesklapanja predstečajne nagodbe

  17-01-2020

 • Rješenje o obustavi postupka radi nesklapanja predstečajne nagodbe

  17-01-2020

 • Rješenje od 13.01.2020.

  14-01-2020

 • Rješenje trgovačkog suda o neprihvaćanju prijedloga za sklapanje predstečajne nagodbe

  29-11-2019

 • Rješenje trgovačkog suda o neprihvaćanju prijedloga za sklapanje predstečajne nagodbe

  29-11-2019

 • Rješenje trgovačkog suda o neprihvaćanju prijedloga za sklapanje predstečajne nagodbe

  26-11-2019

 • Rješenje od 22.11.2019.

  22-11-2019

 • Oglas o održavanju ročišta za sklapanje predstečajne nagodbe pred Trgovačkim sudom

  08-11-2019

 • Oglas o održavanju ročišta za sklapanje predstečajne nagodbe pred Trgovačkim sudom

  08-11-2019

 • Rješenje od 04.11.2019.

  04-11-2019

 • Zaključak Stpn-4/2017-8

  29-03-2019

 • Rješenje Stpn-4/2017-4

  18-03-2019

 • učitaj više

Karta