© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

PETROKEMIJA d.d.

Pridružene osobe

 • Davor Žmegač, predsjednik uprave
 • GABOR HORVATH, član nadzornog odbora
 • JURAJ KOJUNDŽIĆ, član uprave
 • Krešimir Rendeli, član uprave
 • Mijo Šepak, član nadzornog odbora
 • PAVAO VUJNOVAC, član nadzornog odbora
 • PÉTER SUBA, član uprave
 • Sabina Škrtić, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 • Sándor Fasimon, predsjednik nadzornog odbora
 • dipl.ing.prometa Tomislav Pokaz, član nadzornog odbora
 • Željko Klaus, član nadzornog odbora

Karta