© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

PETROKEMIJA d.d.

Pridružene osobe

  • Dalibor Sokolović, član uprave
  • Davor Žmegač, predsjednik uprave
  • GABOR HORVATH, član nadzornog odbora
  • KREŠIMIR RENDELI, član uprave
  • PAVAO VUJNOVAC, član nadzornog odbora
  • Péter Suba, član uprave
  • Sabina Škrtić, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • SÁNDOR FASIMON, predsjednik nadzornog odbora
  • Tomislav Pokaz, član nadzornog odbora
  • Željko Klaus, član nadzornog odbora

Karta