© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

WEBEYE Hrvatska d.o.o.

Pridružene osobe

  • Gordan Vidić, direktor
  • PÁL NÉMETH, direktor
  • WebEye Telematics Zártkörúen Működő Részvénytársaság, Mađarska, Broj iz registra: Cg. 13-10-041856, Naziv registra: Registar Ministarstva pravosuđa u Budimpešti, Nadležno tijelo: Ministarstvo pravosuđ, jedini član d.o.o.
  • Zoltán Stogicza, direktor

Karta