© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

ATLANTIC TRADE d.o.o.

Pridružene osobe

  • ATLANTIC GRUPA dioničko društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu, pod MBS: 080245039, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, jedini osnivač d.o.o.
  • EMIL TEDESCHI, predsjednik nadzornog odbora
  • Gordana Vučemilović, član nadzornog odbora
  • KREŠIMIR STARČEVIĆ, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • Katarina Mindoljević, član nadzornog odbora
  • Lada Tedeschi Fiorio, član nadzornog odbora
  • Maja Krakar Lugonjić, član nadzornog odbora
  • Neven Vranković, direktor
  • Slađana Bastašić, direktor
  • ZORAN STANKOVIĆ, član nadzornog odbora

Karta