© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

BIPA d.o.o.

Pridružene osobe

  • Andreas Persigehl, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • BIPA Parfumerien Gesellschaft m.b.H., Austrija, Broj iz registra: FN 32484 X, Naziv registra: Sudski registar Zemaljskog suda u Wiener Neustadtu, Nadležno tijelo: Sudski registar Zemaljskog suda u Wie, jedini član d.o.o.
  • KAI OLIVER PATAKY, direktor
  • MARIJAN BOŠKOVIĆ, direktor
  • Markus Geyer, predsjednik nadzornog odbora
  • Martin Peffek, član nadzornog odbora
  • Pero Davidović, prokurist
  • TINA JURJEVIĆ, prokurist

Karta