© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

CHROMOS AGRO d.o.o.

Pridružene osobe

 • ANA BIJAČ, član društva
 • ANKA LEKIĆ, član društva
 • ANTUN PERČIN, član društva
 • Alan Kociper, član društva
 • Alojz Naglić, član društva
 • Andrej Horvat, član društva
 • Antun Kifer, član društva
 • Ariana Bazala-Mišetić, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 • BORENA BARIŠIĆ, član društva
 • Bojana Puž, član društva
 • Božena Mesec, član društva
 • Božidar Petrović, član društva
 • Branko Lončarić, član društva
 • Centar za restrukturiranje i prodaju, član društva
 • Cila Baričević, član društva
 • DAMIR KANIŽAJ, član društva
 • DANICA ŠKRGATIĆ, član društva
 • DAVOR ZIDARIĆ, član društva
 • DEJVID GAUŠ, član društva
 • DINO ŠTRLEK, član društva
 • DUŠKO JAUK, član društva
 • Damir Buždon, član društva
 • Damir Franulović, član društva
 • Danica Đukić, član društva
 • Darinka Logar, član društva
 • Davor Čović, član društva, član uprave
 • Dean Fabić, član društva
 • Dragica Pletikosa, član društva
 • Dragica Zidarić, član društva
 • Drago Paušek, član društva
 • Dražen Marčec, član društva
 • Filip Baričević, član društva
 • Franc Tašner, član društva
 • Gordan Maravić, član društva
 • Hannah Vidošević, član društva
 • IGOR CRNKOVIĆ, član društva
 • IGOR KAJTAZ, član društva
 • IGOR KRUHEK, predsjednik nadzornog odbora
 • IVAN IVIĆ, član društva
 • Igor Dražić, član društva
 • Igor Gombar, član društva
 • Iva Sakač, član društva, član uprave
 • Ivan Jurić, član društva
 • Ivan Mihalj, član društva
 • Ivan Rozman, član društva
 • Ivan Stipić, član društva
 • Ivana Ivić Kralj, član društva
 • JOSIP MARTINČEVIĆ, član društva
 • Jakov Pavić, član društva
 • Jasminka Novak-Kovač, član društva
 • Katarina Karavanić, član društva
 • učitaj više

Karta