© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

KAVRAN GRUPA d.o.o.

Pridružene osobe

 • IVAN KAVRAN, direktor
 • KRISTIJAN SREBRENJAK, direktor
 • Ljudevit Kavran, član društva
 • MARIJA KAVRAN, član društva

Vijesti

 • Rješenje trgovačkog suda o sklopljenoj nagodbi pred sudom

  07-01-2015

 • Oglas o održavanju ročišta za sklapanje predstečajne nagodbe pred Trgovačkim sudom

  12-12-2014

 • Podnesak

  12-12-2014

 • Rješenje o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja

  06-11-2014

 • Rješenje o otvaranju redovnog postupka predstečajne nagodbe

  04-04-2014

 • Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe

  11-02-2014

Karta