© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

TARA-LUNA d.o.o.

Pridružene osobe

  • CROATIAINSPECT kontrola kvalitete i kvantitete robe d.o.o., pod MBS: 080126306, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, član društva
  • PRIVATE L.L.C., Kosovo, Broj iz registra: 71162540, Naziv registra: Agencija za upis poslovne djelatnosti (biznisa) R. Kosovo, Nadležno tijelo: Agencija za upis poslovne djelatnosti (biznisa) R. Kosov, član društva
  • ZEQIR GASHI, direktor

Karta