© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

PricewaterhouseCoopers Services d.o.o.

Pridružene osobe

 • Adrian Gjergjizi, član društva
 • Aleksandar Stevanović, član društva
 • Ana Marija Cvilinder Škegro, član društva
 • Ante Todorić, član društva
 • BRUNO ČURČIJA, član društva
 • Bojidar Neytchev, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 • Breda Ivanović, član društva
 • DARIJA HIKEC, član društva
 • DARINKA MARŠIĆ, član društva
 • Darko Ivanić, član društva
 • Domagoj Šušković, član društva
 • Dženet Garibović, član društva
 • Hana Kundajica, član društva
 • Hrvoje Jelić, direktor
 • IVAN ŠIMIĆ, član društva
 • Ivan Golub, član društva
 • Ivan Stipišić, član društva
 • Ivo Milić, član društva
 • JOHN MATHIAS GASPARAC, predsjednik nadzornog odbora
 • Jelena Festini Ugrina, član društva
 • Josip Gašparić, član društva
 • KATARINA IVANKOVIĆ, član društva
 • KRISTINA DIMITROV, član društva
 • Kristina Hranić Ivić, član društva
 • LUKA CVIJETIĆ, član društva
 • Lana Brlek, član društva
 • MATIJA VUKUŠIĆ, član društva
 • MICHAELA TOMIČIĆ, član društva
 • MIRNA KETTE, član društva
 • MISLAV SLADE-ŠILOVIĆ, član društva
 • Marija Kazija, član društva
 • Marija Mihaljević, član društva
 • Martina Brzić, član društva
 • NATAŠA MANOJLOVIĆ, član društva
 • NIKOLA BABAC, član društva
 • Neven Habunek, član društva
 • Oliver Brgan, član društva
 • PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services, Republika Slovačka, Broj iz registra: 43 902 219, Naziv registra: Trgovački registar Okružnog suda u Bratislavi, Nadležno tijelo: Trgovački registar Okružnog , član društva
 • SANJA JURKOVIĆ, član društva
 • Sonja Rostok Mrkus, član društva
 • Tanja Babac, član društva
 • Todd Bradshaw, član nadzornog odbora
 • VEDRANKA BRZIĆ, član društva
 • Vladimir Topolnjak, član društva

Karta