© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

Addiko Bank d.d.

Pridružene osobe

 • ANA DORIĆ ŠKEVA, član uprave
 • Addiko Bank AG, Austrija, Broj iz registra: FN 350921 k, Naziv registra: Trgovački registar Trgovačkog suda u Beču, Nadležno tijelo: Trgovački sud u Beču, jedini dioničar
 • Andrea Castellarin, član nadzornog odbora
 • Herbert Juranek, predsjednik nadzornog odbora
 • IVAN JANDRIĆ, član uprave
 • Julia Leeb, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 • Mario Žižek, predsjednik uprave
 • Sanela Pašić, član nadzornog odbora
 • TOMISLAV PEROVIĆ, član nadzornog odbora

Vijesti

 • Poziv za sudsku radnju 07.05.2019.

  15-04-2019

 • Poziv za sudsku radnju 05.07.2018.

  05-06-2018

 • Zaključak - o prodaji St-182/2016-41

  07-11-2017

 • Rješenje - utvrđen ispravak tablice stečajnog suca St-753/2017-11

  31-10-2017

 • Rješenje - prodaja St-753/2017-9

  24-10-2017

 • Rješenje - prodaja St-182/2016-39

  19-10-2017

 • Zaključak - određeno ročište za diobu kupovnine St-1563/2015-38

  19-09-2017

 • Rješenje - o namirenju St-9/2009-325

  17-03-2017

 • Zaključak - o prodaji St-213/2016-29

  10-03-2017

 • Rješenje - prodaja St-213/2016-27

  13-02-2017

 • Rješenje - utvrđene i osporene tražbine St-182/2016-28

  21-11-2016

 • Zaključak St-512/2013-71

  13-10-2015

Karta