© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

Pridružene osobe

 • Božo Šaravanja, član uprave
 • Gerald Netal, član nadzornog odbora
 • Gábor Lehel, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 • Hans Raumauf, član nadzornog odbora
 • Jasminka Horvat Martinović, predsjednik uprave
 • KATARINA KRALJEVIĆ, član nadzornog odbora
 • Pavel Andreev, član nadzornog odbora
 • Peter Franz Höfinger, predsjednik nadzornog odbora
 • Peter Thirring, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 • Tamara Rendić, član uprave
 • ZORAN DIMOV, član nadzornog odbora

Karta