© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

Pridružene osobe

  • BOŽO ŠARAVANJA, član uprave
  • Gerald Netal, član nadzornog odbora
  • Hans Raumauf, član nadzornog odbora
  • Jasminka Horvat Martinović, predsjednik uprave
  • KATARINA KRALJEVIĆ, član nadzornog odbora
  • Pavel Andreev, član nadzornog odbora
  • Peter Franz Höfinger, predsjednik nadzornog odbora
  • Peter Thirring, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
  • TAMARA RENDIĆ, član uprave
  • ZORAN DIMOV, član nadzornog odbora

Karta