© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

KOSAC d.o.o.

Pridružene osobe

 • Milan Kosac, jedini član d.o.o.
 • Zdravko Grubeša, stečajni upravitelj

Vijesti

 • Dopis od 21.09.2022.; Zaključak od 21.09.2022. 3/St-275/2019-43,44

  21-09-2022

 • Zaključak od 22.11.2019.

  25-11-2019

 • Rješenje od 22.11.2019.

  22-11-2019

 • Rješenje od 21.11.2019. 3/St-275/2019-33

  22-11-2019

 • Rješenje od 25.10.2019.

  28-10-2019

 • Rješenje St-275/2019-26

  17-09-2019

 • Rješenje - utvrđene i osporene tražbine St-275/2019-25

  17-09-2019

 • Zaključak St-275/2019-23

  17-09-2019

 • Zapisnik sa sudske radnje 16.09.2019.; Prilog St-275/2019-22-1 (Podnesak-tablica); Prilog St-275/2019-22-2 (Punomoći)

  16-09-2019

 • Prilog St-275/2019-20-2 (Račun)

  09-09-2019

 • Tablica prijavljenih i osporenih tražbina St-275/2019-19

  09-09-2019

 • Prilog St-275/2019-20-3 (Račun)

  09-09-2019

 • Prilog St-275/2019-20-1 (Kartica)

  09-09-2019

 • Prilog St-275/2019-20-4 (Račun)

  09-09-2019

 • Pregled imovine i obveza St-275/2019-18

  09-09-2019

 • Popis predmeta stečajne mase St-275/2019-16

  09-09-2019

 • učitaj više

Karta