© Copyright 2015 - Prima Bon

All rights reserved

Zagrebačka banka d.d.

Pridružene osobe

 • Daniela Croitoru, član nadzornog odbora
 • Danimir Gulin, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 • Davide Bazzarello, član nadzornog odbora
 • GIANLUCA TOTARO, član uprave
 • Ivan Vlaho, predsjednik uprave
 • Jasna Mandac, član uprave
 • Mirjana Hladika, član nadzornog odbora
 • Pavel Vinter, član uprave
 • SLAVEN RUKAVINA, član uprave
 • SPAS BLAGOVESTOV VIDARKINSKY, član uprave
 • Simone Marcucci, predsjednik nadzornog odbora
 • Tatjana Antolić Jasnić, član uprave
 • Teodora Alexandrova Petkova, član nadzornog odbora
 • Zeynep Nazan Somer Ozelgin, zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Vijesti

 • Poziv za sudsku radnju 02.03.2018.

  06-02-2018

 • Rješenje - o namirenju St-438/2013-90

  02-02-2018

 • Rješenje - zaključen stečajni postupk (čl. 196 SZ-a) St-43/2014-141

  14-11-2017

 • Zaključak St-5608/2015-7

  22-09-2016

Karta